Akcjonariat

Właściciel udziału/akcji ilość udziałów/akcji wartość % całej wartości
PL GROUP POLSKA Sp. z o.o. 10 187 000 10 187 000,00 55,57%
Sebastian Albin 1 783 300 1 783 300,00 9,73%
Pozostali 6 361 395 6 361 395,00 34,70%
suma 18 331 695 18 331 695 100,00%