Akcjonariat

Właściciel udziału/akcji ilość udziałów/akcji wartość % całej wartości
PL Group Sp. z o.o. 10 187 000 10 187 000,00 55,57%
Sebastian Albin 1 446 525 1 446 525,00 7,89%
Pozostali 6 698 170 6 698 170,00 36,54%
suma 18 331 695 18 331 695 100,00%