Akcjonariat

Właściciel akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
Sebastian Albin 12 474 281 62,37% 62,37%
PL Group Polska Sp. z o.o. 1 196 000 5,98% 5,98%
Pozostali 6 329 719 31,65% 31,65%
Suma 20 000 000 100,00% 100,00%