Akcjonariat

Właściciel akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
Sebastian Albin 12 452 305 62, 26% 62,26%
PL Group Polska Sp. z o.o. 1 196 000 5,98% 5,98%
Pozostali 6 351 695 31,76% 31,76%
Suma 20 000 000 100,00% 100,00%