Akcjonariat

Właściciel akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA
Sebastian Albin 12 500 000 62,50% 62,50%
PL Group Polska Sp. z o.o. 1 196 000 5,98% 5,98%
Pozostali 6 304 000 31,52% 31,52%
Suma 20 000 000 100,00% 100,00%