Akcjonariat

Właściciel udziału/akcji ilość udziałów/akcji wartość % całej wartości
Sebastian Albin 11 980 000 11 980 000 65,35%
Pozostali 6 361 395 6 361 395,00 34,65%
suma 18 331 695 18 331 695 100,00%